Sunday, October 21, 2012

It's Great Being Unemployed

Det är tråkigt att vara arbetslös. Allt jag har att göra idag är att glo på mina alpackasockor. Och titta på TV. 

English: It's boring to be unemployed. All I have to do today is stare at my alpaca wool socks. And watch TV. 


No comments:

Post a Comment