Friday, February 22, 2013

Never Thought I'd Go Further North

Folk frågar vart bloggen tog vägen. Det finns ju kvar, men var är Sara.....? I Norge! Du ser, jag har skaffat mig ett så kallat liv. Typ. Eller? Ett jobb har jag iallafall. Jag är glad. Nöjd. Och jag använder många punkter...?
Det är skönt att inte ha så mycket tid att tänka på känslor och människor och sysslor och viktiga saker. Att jobba sig fysiskt trött utan att ha ett meningsfullt mål. Och så har jag fin utsikt. Det är alltid bra för själen.

English: People ask where my blog went. It's obviously still here but where is Sara.....? In Norway! You see, I went and got myself a so called life. Kinda. Or at least a job. I'm happy. Content. And I use a lot of punctuation. 
It's nice to not have so much time to think about feelings and people and chores and important things. To work yourself physically tired without a particular goal. Plus, I have a kickass view which is always good for the soul. 

That's my house! 

No comments:

Post a Comment