Saturday, October 20, 2012

Everything cheap is crap?

Få saker gör mig gladare än att hitta en riktigt fin sak på Erikshjälpen. 7 kr fick jag punga ut för det här förklädet. Priset, lågt eller högt, präglar ofta iaf mitt tycke till saker. Om jag köper något fint som är lite dyrk kan jag vara lite extra varsam och erkännsam än vanligt. Samma om jag köper något fint för lite pengar på Erikshjälpen eller Goodwill. Såklart föredrar jag den sistnämnda.

English: Few things make me happier than finding something really nice at Erikshjälpen or Goodwill. I paid no more than 7 kronor (about $1) for this apron. The price, be it high or low, often determines how I appreciate things. If I buy something really nice and expensive I tend to be a little bit more careful and appreciative towards it. Same thing if I buy something really nice but inexpensive at Goodwill or Erikshjälpen. Of course I prefer the latter.

1 comment: